Door op 1 februari 2014

Oproep Otwin van Dijk over nieuwe Wmo

Beste partijgenoten,

We staan aan de vooravond van grote veranderingen in de zorg. Veranderingen die ervoor moeten zorgen dat de zorg dichtbij mensen wordt georganiseerd en minder ingewikkeld wordt gemaakt. Gemeenten – jullie dus – krijgen daarbij een hele belangrijke rol. Wij geloven er in dat juist wij met onze praktische aanpak en traditie van wethouderssocialisme in staat zijn om dat te regelen. Maar het is ook een spannend proces vol met veranderingen en onzekerheden. Voor mensen die zorg en ondersteuning krijgen, zorgmedewerkers en lokale politici. 

Vandaag heeft het kabinet een brief aan Kamer gestuurd over de resultaten van het overleg met jullie vertegenwoordigers bij de VNG over de randvoorwaarden van de decentralisaties (zie bijlage). Bovenop de 200 mln die reeds waren toegezegd zijn er op drie punten nadere afspraken gemaakt:

1.    de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars wordt wettelijk verankerd;

2.    de regierol van het Rijk over de decentralisaties alsmede de samenwerking tussen gemeenten en Rijk wordt versterkt’;

3.    de overgangsproblematiek in 2015 wordt gezamenlijk gemonitord, zo nodig zullen knelpunten worden weggenomen.

De PvdA fractie heeft er het volste vertrouwen in dat jullie in je gemeente, met deze nadere afspraken over de randvoorwaarden, voortvarend aan de slag kunt om de decentralisaties tot een succes te maken, zodat we kunnen bereiken waar het ons om te doen is: zorg dicht bij mensen organiseren.

Met jullie deel ik namelijk de overtuiging dat het anders moet in de zorg. Iets wat mensen zélf ook graag willen: zolang mogelijk thuis, in je eigen vertrouwde omgeving. De huidige wetgeving biedt zorg en ondersteuning op basis van indicaties en ziektebeelden. Dit doet geen recht aan de grote verschillen tussen mensen. Goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving kan alleen dan plaatsvinden als we rekening houden met de omgeving en deze hier ook bij betrekken. Een ziektebeeld zegt immers niets over de mate waarin je naasten betrokken kunnen en willen zijn, over de verschillen in mogelijkheden van mensen om bij te dragen aan hun eigen zorg en ondersteuning, en over de mate waarin mensen in staat zijn zelf regie te voeren over hun leven en de zorg de daar bij hoort.

Juist om recht te doen aan de grote verschillen tussen mensen, juist omdat we af moeten van stopwatchzorg die uitgaat van uurtje-factuurtje en juist omdat in tijden van economische tegenslag de zorgmiddelen zo doelmatig mogelijk moeten worden omgezet, is deze beweging cruciaal.

Ik vertrouw erop dat jullie in je gemeenten in staat zijn deze omslag te maken. Nogmaals: een belangrijk, maar ook spannend proces. Daarbij wil en zal ik altijd bereikbaar en aanspreekbaar zijn om dilemma’s te bespreken en problemen op te lossen. Ik reken erop dat we samen van de decentralisatie een succes maken.

Met vriendelijke groet,

Otwin van Dijk