Door Redactie op 18 februari 2019

Oproep PvdA aan kabinet: sluit een pensioenakkoord met de sociale partners

Lodewijk Asscher: “Dit kabinet had een historische kans om een akkoord te sluiten met de vakbonden en een oplossing te bieden. Maar ze waren niet bereid voldoende geld uit te trekken. Het kabinet vergadert, stelt uit, strooit met verwijten maar biedt geen oplossingen. Het resultaat is dat voor miljoenen Nederlanders nu een korting op hun pensioen dreigt.”

In zijn artikel op de website doet Lodewijk Asscher een oproep aan het kabinet om terug te keren aan de onderhandelingstafel met werknemers en werkgevers en daar een pensioenakkoord sluiten over vier onderwerpen:

  1. Voorkom onnodige kortingen en zorg dat er weer geïndexeerd kan worden.
  2. Eerder kunnen stoppen.
  3. De AOW-leeftijd moet minder snel stijgen.
  4. Een goed pensioen voor zpp’ers.

Lees het gehele artikel van Lodewijk Asscher op de website van de PvdA.

Op 6 februari 2019 werd er in een vergadering van een Kamercommissie over de pensioenen gesproken. Enkele dagen daarvóór had minister Koolmees de Kamer een brief gestuurd met de opvatting van het kabinet over hoe het verder moet met de discussie over het pensioenstelsel.

In de vergadering van de Kamercommissie verkondigde Gijs van Dijk (foto) het PvdA-standpunt als volgt:

“Na tien jaar praten over pensioenen, ook in de politiek, is het nu tijd voor oplossingen en niet voor politieke spelletjes. Maar die zie ik wel. Het voelt een beetje als de film Groundhog Day. Je staat op en denkt: komt die oplossing, komt dat akkoord eindelijk in zicht? Nee, de minister stuurt een brief naar de Kamer en zet eigenlijk een paar stappen terug. Want hij komt weer met een aantal D66-dogma’s, zoals de persoonlijke pensioenpotjes. Ik dacht dat die inmiddels allang van tafel waren. Ik dacht dat er werd gesproken over een beter collectief pensioencontract, waarbij indexatie weer dichterbij zou komen en kortingen voor de komende jaren zouden worden stilgezet. Geen kortingen en duidelijkheid voor de mensen. Ik dacht dat er een bod zou komen van de minister voor meer geld voor het vertragen van het verhogen van de AOW-leeftijd. Ik dacht dat er duidelijkheid zou komen over eerder stoppen met werken. Maar nee, dat alles niet.
[…]
Wij zijn bereid ook over onze schaduw heen te stappen, omdat de mensen niet nog een jaar in onduidelijkheid en onzekerheid willen zitten. Mensen willen de zekerheid van die onbezorgde oude dag. Die duidelijkheid moet van de minister en dit kabinet komen. Dat betekent dus: geld erbij, politieke wil erbij en ophouden met dit soort flauwe politieke spelletjes. Dan ga je echt voorbij aan de zorgen van mensen. En die zijn groot.

”

Gijs van Dijk stelde de volgende vragen aan de minister:

“Is de minister bereid om vandaag een brief te sturen naar de sociale partners met de mededeling: beste mensen, ik kom met een beter bod; ik stap ook over mijn schaduw heen en wij gaan morgen aan tafel?
Dat is de hoofdvraag. Om de minister alvast te helpen en om deze brief weg te leggen, vraag ik hem drie varianten alvast uit te werken.

  1. Is de minister bereid om de financiële gevolgen en de noodzakelijke wettelijke aanpassingen van de AOW-koppeling — een jaar langer leven is een halfjaar langer werken — uit te werken?
  2. Kan de minister varianten uitwerken om eerder stoppen met werken mogelijk te maken? Wat betekent dit voor de fiscale boete? Dan wil ik echt concrete uitwerkingen zien.
  3. Is de minister bereid te werken aan een variant voor bescherming bij ziekte en voor pensioenopbouw voor zelfstandigen?”

Lees de gehele bijdrage van Gijs van Dijk

Lees het ongecorrigeerd verslag van de vergadering van de Kamercommissie, met daarin ook de reactie van minister Koolmees. (Deze link blijft werkzaam tot het verslag definitief wordt vastgesteld.)