Door Redactie op 22 juli 2016

Pensioen: betaalt jong voor oud òf oud voor jong?

De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe vroeg het aan de Pensioenfederatie, want de opvattingen in de media lopen sterk uiteen. “De vraag welke generatie meer of minder profiteert, is moeilijk eenduidig te beantwoorden. Pas achteraf kan worden vastgesteld hoeveel premie door een generatie is opgebracht en hoeveel pensioen zij daarvoor gekregen heeft.”

Dit antwoordde de heer G. Riemen (foto), algemeen directeur van de Pensioenfederatie per brief van 14 juli 2016. Het was zijn reactie op een brief van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe, met daarin de volgende passages:

Intussen gaat de discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel voort. Wat ons daarin opvalt zijn onder meer uitspraken als: “De jongeren betalen op dit moment de pensioenen voor de ouderen” èn de tegenovergestelde bewering: “De ouderen van nu betalen voor de latere pensioenen van de mensen die nu werken.” 

Dergelijke uitspraken vinden door hun eenvoud gemakkelijk gehoor en maken een inhoudelijke en op feiten gebaseerde discussie moeilijker.
 

Wij denken dat het de discussie kan bevorderen wanneer er een artikel geschreven wordt waarin helder is verwoord hoe het nu precies zit; wij zijn namelijk niet in staat om daar een antwoord op te geven. Is het mogelijk dat de Pensioenfederatie op zich neemt om een dergelijk artikel te schrijven? 

De heer Riemen voegt er in zijn brief aan toe, dat de Pensioenfederatie “het alleszins redelijk [vindt] om via een leeftijdsaanpassingsmechanisme veranderingen in de levensverwachting niet tussen generaties te delen.”

Maar een artikel van de Pensioenfederatie, zoals de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe gesuggereerd heeft, lijkt er niet in te zitten.