Uitnodiging voor PvdA-Conferentie op 24 mei over Project ‘Wonen, welzijn en zorg’

Door Redactie op 13 mei 2019

Leden van de PvdA kunnen deelnemen aan een conferentie over het Project ‘Wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met een beperking’ op 24 mei 2019 in Den Haag. De uitnodiging luidt als volgt:

Netwerk Zorg, Netwerk Handicap & Beleid en Ouderen Netwerk zijn vorig jaar gestart met het Project WWZ: ‘Wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met een beperking’. Het doel is een eigentijdse visie te formuleren, die gebruikt kan worden door onze volksvertegenwoordigers en door de commissie die het nieuwe, landelijke verkiezingsprogramma gaat voorbereiden.

Conferentie op 24 mei
Aan die visie wordt gewerkt door 4 werkgroepen. Op 24 mei 2019 willen wij graag met u een tussenbalans opmaken. Daartoe beleggen we een conferentie, waar alle leden voor worden uitgenodigd die zijn aangesloten bij onze netwerken. Ook de leden, die op de eerste conferentie op 11 november 2017 in Utrecht aanwezig waren, zullen een uitnodiging ontvangen.
John Kerstens (lid van de PvdA-fractie in Tweede Kamer) zal de conferentie bijwonen en zijn visie geven.
De feedback en de bijdragen van de deelnemers gaan wij gebruiken om de notities aan te vullen en te verbeteren.

Locatie en tijdstip
De conferentie zal van 16.00 tot 19.00 uur worden gehouden in het gebouw van de Tweede Kamer, Lange Poten 4 in Den Haag. Inloop vanaf 15.30 uur. Na afloop van de conferentie is er tot 19.30 uur de tijd om  – als daar behoefte aan is – na te praten en onderling afspraken te maken. 

Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd. Een kleine bijdrage in de kosten van de broodmaaltijd is welkom. Die kunt u ter plaatse afgeven.

In het gebouw van de Tweede Kamer gelden strenge beveiligingsmaatregelen. Het is noodzakelijk om ruim op tijd aanwezig te zijn. Zoals wij in de aankondiging al hebben laten weten, kunnen wij deelnemers die zich na 16.00 uur aan de balie van de Tweede Kamer melden, niet meer tot de conferentie toelaten.

Aanmelden
Van te voren aanmelden is één van die beveiligingsmaatregelen en is dus onontkoombaar. Aanmelden kan tot en met 21 mei via zorg.onp@gmail.com onder vermelding van: 

  • uw naam
  • of en zo ja, bij welk PvdA-netwerk u bent aangesloten.

U krijgt een bevestiging van uw aanmelding.
Om misverstanden te voorkomen: wie zich al eerder heeft aangemeld en daarvan een bevestiging heeft ontvangen, hoeft dat niet te herhalen.

Agenda voor de conferentie
De agenda voor de conferentie is aan het einde van dit bericht te vinden en ook op de website.

Notities die aan de orde worden gesteld
In dit stadium van voorbereiding van de uiteindelijke visie zijn 3 concept-notities beschikbaar, die tijdens de conferentie aan de orde worden gesteld. Deze concept-notities zijn te vinden op de website:

Met vriendelijke groet,
Nico Bernts, voorzitter Netwerk Zorg
André van Dokkum, voorzitter Ouderen Netwerk PvdA
Bert Hassink, voorzitter Netwerk Handicap & Beleid

 

Agenda conferentie

16.00 uur     Opening door Bert Hassink

16.05 uur     Inleiding door Nico Bernts over de notitie ‘Sociaaldemocratische visie en eerste uitwerking’

16.20 uur     Politieke reactie door John Kerstens op de visie

16.35 uur     Open gesprek over de visie en de reactie van John hierop

17.45 uur     Korte pauze (broodjes)

18.00 uur    Open gesprek over de inhoud van de notities:

      • ‘Eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen’
      • ‘Wonen, welzijn en informele zorg’

18.45 uur     Afsluitende reactie John Kerstens

18.50 uur     Afsluiting door Nico Bernts met een korte doorkijk op het vervolg

19.00 uur     Einde conferentie