Door op 31 juli 2013

PvdA grote afwezige op 50+ beurs

Jaarlijks wordt in september in Utrecht de 50+ beurs georganiseerd. Een beurs waar heel veel ouderen komen voor een dag vermaak en informatie. De beurs is commercieel opgezet en net als in voorgaande jaren is er ook ruimte voor politieke partijen om zich te presenteren. In het verleden is de PvdA met succes aanwezig geweest. Ook dit jaar is de PvdA de grote afwezige. Ondanks de inspanningen van het netwerk ouderen in de PvdA om het partijbestuur op andere gedachten te brengen en de kans te grijpen om de weglopende oudere kiezers te ontmoeten en te spreken, zullen de bezoekers van de beurs wel het gesprek kunnen voeren met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld SP en 50+. De PvdA ontloopt de kritische oudere kiezer.

Het ouderen netwerk PvdA is van mening dat het Partijbestuur hier blundert. De kiezers in zijn algemeenheid zijn kritisch op de PvdA en het beleid van het kabinet. Oudere kiezers zien we met lede ogen overstappen naar die partijen die in de ogen van die kiezers voor hen meer kunnen betekenen. Het is maar zeer de vraag of andere partijen de beloften die zij doen kunnen waar maken. Juist dat is alle reden om het gesprek te voeren.

Het netwerk ouderen heeft op verschillende momenten het partijbestuur gevraagd specifieke aandacht te geven aan de oudere kiezers. Het netwerk ouderen heeft daarin haar diensten aangeboden. Tot op heden leidt dit tot onze grote teleurstelling niet tot actie in het partijbestuur. De vervreemding van de PvdA met een traditionele achterban zet door en dat is verontrustend.