Werkplan 2018 en jaarverslag 2017 van ONP-werkgroep WZW

Door Redactie op 14 februari 2018

De werkgroep WZW, dat staat voor ‘Wonen, welzijn en zorg’, is een werkgroep onder het Ouderen Netwerk PvdA (ONP).  De werkgroep heeft een werkplan voor 2018. Over de activiteiten in het afgelopen jaar is een jaarverslag gemaakt.

De werkgroep WZW richt zich op de belangen van de senioren over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die van belang zijn voor de ouderen.
De werkgroep brengt, geeft gevraagd en ongevraagd, advies uit over beleidsveranderingen, standpunten aan de 1e en 2e Kamerfracties en partijbestuur op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

De werkgroep richt zich dit jaar vooral op de volgende aandachtspunten:

  • bijdragen aan vervolg op conferentie Wonen en zorg voor ouderen, in het bijzonder de onderdelen wonen en welzijn,
  • toegankelijkheid in relatie tot de uitvoering van het VN verdrag,
  • bijdragen aan vervolg op de ‘Dit is geen Bejaardennota’,
  • bijdragen aan vervolg op de WBS-publicatie ‘Hoe willen we oud worden?’

De werkgroep is vertegenwoordigd in de coördinatiegroep van het ONP door de (waarnemend) voorzitter Tonny Verdonk en Bertus Spaansen.

Lees het werkplan 2018

Lees het jaarverslag 2017

De samenstelling van de werkgroep

Op de foto (gemaakt op 13 februari 2018) v.l.n.r.: Baukje van Hes, Dennis van Doesburg (vanaf 13 februari 2018 lid van de werkgroep), Ank Buis, Michel Kerkhoff, Marianne van den Hoek, Tonny Verdonk en Bertus Spaansen.
Niet op de foto de werkgroepleden Michel Idsinga, Edward Vos, Els Wester en Luuc Christensen.