Bezoek onze stands tijdens het Congres op 19 januari

Door Redactie op 11 januari 2019

Tijdens het PvdA-Congres op 19 januari in Den Bosch zullen Ouderen Netwerk, Netwerk Zorg (voorheen Werkgroep Patiënt Centraal) en Netwerk Handicap & Beleid in de foyer aanwezig zijn om informatie te geven over hun activiteiten en over de mogelijkheden daar aan deel te nemen.

U kunt alvast een kijkje nemen op de websites van de 3 netwerken:

Gezamenlijk project
Bijzonder is dat deze 3 netwerken nauw samenwerken om een actuele sociaaldemocratische visie en bijbehorende prioriteiten te ontwikkelen op de terreinen van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met beperkingen.

Het project is eind 2018 van start gegaan. De netwerken streven er naar eind 2019 / begin 2020 een einddocument te kunnen presenteren, dat binnen de partij besproken is. Zij stellen dit document op in de hoop dat het als inspiratiebron zal dienen  voor het komende verkiezingsprogramma en voor de standpunten die fracties in de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden in zullen nemen.
Op de website is meer informatie te vinden over het project. De aanwezige vertegenwoordigers van de 3 netwerken geven u graag een toelichting.

V.l.n.r.: Theo Roes en Nico Bernts (Netwerk Zorg), Bert Hassink (Netwerk H & B) en André van Dokkum (Netwerk Ouderen)


In gesprek met Kamerleden

Een gedachtewisseling met één of meer van de betrokken woordvoerders uit de Kamer behoort ook tot de mogelijkheden.